Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Wierden en Borgen pakt asbest bij de bron aan

Wierden en Borgen pakt asbest bij de bron aan

In opdracht van Wierden en Borgen heeft ABF ruim 450 woningen geïnspecteerd.

wierden en borgen logoWierden en Borgen verhuurt ruim 5000 woningen in de gemeenten Bedum, Eemsmond, Loppersum, De Marne, Ten Boer en Winsum. Wierden en Borgen is werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Dit betekent dat ze zich met name richten op het bieden van goede, passende en betaalbare woonruimte aan mensen met een beperkt budget. Ook bieden ze woonruimte aan doelgroepen die speciale aandacht verdienen, zoals gehandicapten en vluchtelingen.

Asbestveilige woningen

Vaak wordt een asbestsanering in combinatie uitgevoerd tijdens een mutatie of een planmatig onderhoud. Wierden en Borgen benadert de asbestsanering als separaat proces. Een aantal jaar geleden is gestart met het structureel saneren van zichtbaar en tastbaar asbest in haar woningen. Waarbij de doelstelling is: een volledig asbestveilig woningenbestand.
asbestvrije-woning

ABF BV

Voorafgaand aan de asbestsanering vindt er eerst een asbestinventarisatie plaats. ABF heeft in opdracht van Wierden en Borgen ca. 450 woningen geïnventariseerd op zichtbaar en tastbaar asbest. De resultaten zijn verwerkt in rapportages. De rapporten dienen als leidraad voor de asbestsanering en zijn een verplichte bijlage bij het indienen van een sloopmelding.

Duidelijke communicatie

Asbest roept vaak vragen op. Door ABF BV is extra aandacht besteed aan bewonerscommunicatie. Iedere bewoner ontving voor het onderzoek een brief. Aansluitend hierop wordt een afspraak gemaakt met de bewoner. Voorafgaand aan het onderzoek is er een kort gesprekje waarin wordt verteld wat er gaat gebeuren. Zijn er nog vragen vanuit de bewoner dan worden deze beantwoord. Pas wanneer alles duidelijk was bij de bewoner werd er gestart met het onderzoek. De bevindingen van het onderzoek werden naderhand ook weer kortgesloten met de bewoner. Deze extra aandacht met betrekking tot communicatie werd zeer gewaardeerd door de bewoners.