Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Asbest­inventarisatie voor totaalsloop

Asbest­inventarisatie voor totaalsloop

Herstructurering Groningen

In opdracht van de koninklijke BAM groep nv hebben we onlangs een werk uitgevoerd ter voorbereiding op een herstructurering in het centrum van Groningen. De opdracht bestond uit een asbestinventarisatie voorafgaand aan totaalsloop van 4 panden inclusief opstallen. Omdat de panden nog verhuurd werden is het onderzoek in 2 fasen opgedeeld.

2 fasen voor asbestinventarisatie totaalsloop

In de eerste fase hebben we de panden visueel geïnventariseerd. Tijdens dit onderzoek hebben al het asbest in kaart gebracht wat direct waarneembaar was. Ook hebben we locaties genoteerd waar eventueel aanvullend onderzoek nodig was.

De tweede fase hebben we uitgevoerd toen de panden niet meer werden verhuurd. Op diverse plaatsen is destructief onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijderen van vloeren, koven of voorzetwanden om niet direct waarneembaar asbest te traceren.

In de komende periode wordt er gestart met de verwijdering van de asbesthoudende materialen, vervolgens worden de panden gesloopt.

Toch mooi dat je als relatief klein adviesbureau de grootste bouwer van Nederland mag adviseren.