Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Asbestbeheersplan Cloetta Holland BV

Asbestbeheersplan Cloetta Holland BV

De kelders en technische ruimtes in het gebouw van Cloetta Holland BV bevatten asbest. Omdat er in deze ruimtes wordt gewerkt, was het zaak om een asbestbeheersplan op te stellen. Dit plan beschrijft hoe een gebouw op een veilige manier kan worden gebruikt als asbest niet (volledig) wordt verwijderd. Op basis van objectieve criteria moet zijn vastgesteld of, en zo ja welke, maatregelen genomen moeten worden om in en rond het gebouw een veilige (werk)situatie te behouden of te bewerkstelligen.

cloetta logoCloetta benaderde ABF. Na overleg en het opstellen van een planning, hebben we een uitgebreide inspectie uitgevoerd van het gehele gebouw, van binnen en buiten. Daarna is een asbestinventarisatie rapport conform SC-540 opgesteld waarin alle asbesthoudende bronnen op foto waren gezet. In een tabel werd weergegeven wat er bemonsterd was en wat er was aangetroffen. Met dit inventarisatierapport als basis hebben we vervolgens een asbestbeheersplan opgesteld, zodat er veilig in het gebouw gewerkt kan worden.

We zijn dik tevreden over de uitgevoerde werkzaamheden. Het inventarisatierapport is keurig, begrijpelijk en volledig, en het asbestbeheersplan helpt ons bij het veilig gebruiken van ons gebouw.

Eelke Dotinga , Plant manager Cloetta Holland BV