Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
ABF maakt schoon schip in samenwerking met Gemeente Amsterdam

ABF maakt schoon schip in samenwerking met Gemeente Amsterdam

Logo Gemeente AmsterdamIn opdracht van Gemeente Amsterdam hebben wij een mooi project mogen uitvoeren ten behoeve van de totaalsloop van het woonschip “Anna Jacoba”.

Het onderzoek van het woonschip is onderdeel van een project behorend tot het Programma Bruggen en Kademuren, waarbij de Gemeente Amsterdam onderhoud pleegt aan de bruggen en kademuren om veiligheid te borgen en kennis op te doen over de staat ervan.

Bij de asbestinventarisatie van schepen komen hele andere uitdagingen kijken dan bij gebouwen op het vaste land. Gezien onze bedrijfslocatie vlakbij de havens van Harlingen, komt deze expertise goed van pas. De “Anna Jacoba” dient gesloopt te worden en dat betekent dat het schip volledig onderzocht moest worden op asbest, inclusief destructief werk. Als extra uitdaging lag het schip nog te water.

Bij een asbestinventarisatie van een schip komt men vaak andere asbesttoepassingen tegen dan bij een woning of bedrijfsgebouw. Denk aan pakkingen en isolatiemateriaal in motorhuizen. Verder kan men bij een schip niet altijd vasthouden aan de jaartallen van de verschillende asbestverboden in Nederland, omdat schepen vaak in andere landen gebouwd of verbouwd zijn.

In dit specifieke geval van een woonschip was er geen motorhuis aanwezig en was het schip ingedeeld en betimmerd als een woning. Het aanwezige asbest beperkte zich tot een aantal losstaande objecten en Gemeente Amsterdam kon zonder al te veel bijkomende kosten door met het slooptraject.

Roos Lantink van de gemeente Amsterdam aan het woord

De Gemeente Amsterdam werkt aan het vervangen van bruggen en kademuren. Dit is een grote opgave in de stad. Aan de 205 km kade binnen de scope liggen bijna 1.700 van de 2.800 woonboten die Amsterdam telt. Bij één van de projecten hebben we bij hoge uitzondering een ligplaats met woonboot gekocht. Zo maken we ruimte om de werkzaamheden aan de kade uit te voeren. De boot is in niet al te goede staat en is naar een werf in Friesland verplaatst voor sloop. Ter voorbereiding op de sloop van de boot hebben we een asbestinventarisatie laten uitvoeren. We kozen voor ABF omdat zij in de buurt van de werf zijn gevestigd.

In opdracht van: Gemeente Amsterdam
Geïnventariseerd: Woonschip te Harlingen

Het contact was heel prettig en direct en de opgeleverde rapportage was duidelijk.

Roos Lantink , Gemeente Amsterdam