Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
ABF BV gekwalificeerd door Centrum veilig wonen (CVW)

ABF BV gekwalificeerd door Centrum veilig wonen (CVW)

Centrum veilig wonen (CVW)

logo cvwCentrum Veilig Wonen is de uitvoeringsorganisatie in het gebied van het Groninger gasveld. Bewoners van het gebied kunnen bij CVW schades melden waarvan zij vermoeden dat deze zijn veroorzaakt door een aardbeving. Ook zet CVW zich in voor het versterken en daar waar mogelijk verduurzamen van woningen en gebouwen in het gebied.

Kwalificatie bedrijven

Het CVW heeft eind 2016 de overstap gemaakt om samen te werken met zogeheten “gekwalificeerde” bedrijven. Kwalificatie van het bedrijf is een basisvoorwaarde om in aanmerking te komen voor mogelijke opdrachten van CVW. De kwalificatieprocedure is eind 2016 gestart. Op basis van ‘past performance’ zijn een groot aantal bedrijven geselecteerd om deel te nemen aan deze procedure. De bedrijven zijn beoordeeld op hun procesaanpak met het oog op kwaliteitsborging en prestatie verbetering voor een aantal vastgestelde indicatoren door CVW. De indicatoren zijn; snelheid, veiligheid, bewonerstevredenheid, kostenbeheersing en vakmanschap.

ABF als gekwalificeerde partner

golfplaatABF BV is sinds deze maand gekwalificeerd voor de uitvoering van asbestonderzoek in het aardbevingsgebied. In navolging op deze bedrijfskwalificatie is er inmiddels een raamovereenkomst opgesteld. De werkzaamheden richten zich voornamelijk op de zogeheten Potential Risk Buildings Elements (PRBE). Voorbeelden van PRBE’s zijn schoorstenen, borstweringen, uitkragende delen etc. Asbesthoudende materialen rondom deze elementen worden door ABF BV nauwkeurig in kaart gebracht.

Erkende vakmensen

Naast het feit dat bedrijven gekwalificeerd moeten zijn om werkzaamheden uit te mogen voeren, dienen ook de werknemers van deze bedrijven te voldoen aan een erkenningsregeling. Om te voldoen aan deze erkenningsregeling dient iedere werknemer in het aardbevingsgebied de training ‘Communicatie en gedrag’ te volgen. Uiteraard zijn de inspecteurs van ABF in bezit van een persoonlijke erkenningspas.