Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Wanneer is een asbest­inventarisatie verplicht?

Wanneer is een asbest­inventarisatie verplicht?

Geplaatst op 1 maart 2018

Wanneer is een asbestinventarisatie verplicht?

In de laatste versie van het bouwbesluit 2012 staat omschreven wanneer de uitvoering van een asbestinventarisatie verplicht is. Hieronder vindt u een samenvattende tekst uit dit besluit.

Een asbestinventarisatierapport is een verplichte bijlage bij een sloopmelding.

Het indienen van een sloopmelding is verplicht als:

  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens werkzaamheden, of
  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m3 of meer.

Sinds 1994 is het verboden om asbesthoudend materiaal te verwerken, bewerken of te verhandelen. Na dit jaartal is er in Nederland geen asbest meer gebruikt. Voor 1994 is asbest verwerkt in meer dan 3.500 toepassingen, waaronder bouwmaterialen.

Voordat u werkzaamheden in gebouwen van voor 1994 mag uitvoeren moet u dus een asbestinventarisatierapport bij de melding overleggen.

Waar dient het rapport aan te voldoen?

Het asbestinventarisatierapport is een maatwerk rapport. Als opdrachtgever dient u vooraf aan te geven waarvoor het asbestinventarisatierapport geschikt voor moet zijn. Wilt u bijvoorbeeld golfplaten saneren dan volgt er een broninventarisatie van de golfplaten.
Stel het rapport moet geschikt zijn voor volledige renovatie van een woning dan zijn alle visueel waarneembare bronnen en het vermoeden van asbest in de constructie in kaart gebracht. Hierbij zullen dan eventueel destructieve handelingen nodig zijn.

Arbeidsomstandighedenbesluit

In het ARBO-besluit staat dat de werkgever moet zorgen voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer, in alle gevallen waarin werknemers kunnen of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.
Wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd in of aan een bouwwerk van voor 1994 dan kan er asbest in verwerkt zijn. Laat u vooraf een asbestinventarisatie uitvoeren dan heeft u op het gebied van asbest de potentiele en mogelijk de actuele risico’s voor uw werknemer in kaart. Een asbestinventarisatierapport kan dus ook dienen als een project risico inventarisatie en evaluatie.