Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Subsidies voor asbestdak sanering 2018

Subsidies voor asbestdak sanering 2018

Geplaatst op 21 december 2017

Landelijke subsidie

Subsidie voor het verwijderen van asbestdaken kunt u alleen aanvragen wanneer u ook degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden komen in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Voorwaarden

De landelijke subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Let op: Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking! Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen. Meer informatie vindt u op onderstaande link.

Meer informatie / bron:
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken/voorwaarden-subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

 

Provinciale subsidie ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’

Eigenaren van asbestdaken kunnen samen met energiecoöperaties in Fryslân gebruik maken van de nieuwe provinciale subsidieregeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. In totaal is er 150.000 euro beschikbaar: 100.000 voor eigenaren en 50.000 voor energiecoöperaties.

asbestdak

Voorwaarden

De subsidieaanvraag wordt gedaan door twee partijen: een eigenaar van een asbestdak dat gesaneerd gaat worden en een energiecoöperatie die op dat dak zonnepanelen legt. Voor eigenaren van het dak is 4,50 euro per vierkante meter asbestdak dat gesaneerd wordt, beschikbaar. Eigenaren kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen, energiecoöperaties 2.500 euro. De subsidieaanvraag moet binnen zijn voor de start van de asbestsanering/plaatsing van de zonnepanelen. Wie subsidie krijgt, heeft negen maanden de tijd om de asbest van het dak te halen en de zonnepanelen te installeren. De nieuwe regeling is opgezet als pilot. Na de pilot kijkt Provincie Fryslân hoe dit concept nog sneller, makkelijker en goedkoper aangeboden kan worden. Er hebben zich inmiddels al meer dan 100 asbestdakeigenaren aangemeld, waarmee de pilot feitelijk al voorzien is.

Meer informatie / bron:
http://www.samenzonderasbest.nl/

 

Subsidies combineren en onze prognose

Het is toegestaan de landelijke – en provinciale subsidie regeling te combineren. Voldoet uw asbestdak aan de voorwaarden dan kunt u € 9,– per m2 asbestdak aanvragen. De landelijke subsidie is in de afgelopen jaren tijdens het lopende subsidiejaar verruimd. Onze prognose is dat dit ook voor 2018 gaat gelden. De provinciale regeling is een pilot, gezien de grote interesse bij zowel de eigenaren van een asbestdak als de energiecoöperaties verwachten wij een passend vervolg.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven volg ons op Social media.