Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Subsidies: Hoe blijft U op de hoogte?

Subsidies: Hoe blijft U op de hoogte?

Geplaatst op 7 september 2018

De regering wil asbestdaken per 2024 verbieden. Om deze doelstelling te halen zijn er vanuit de overheid diverse subsidies en regelingen opgesteld om het verwijderen van deze asbestdaken te stimuleren. Zowel op landelijk als provinciaal niveau. Wij, als uw kennispartner geven een tussenstand en een prognose.

Afbeelding: Overzicht subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Afbeelding: Overzicht subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Landelijke Subsidie

Het totale budget voor de landelijke subsidie is € 75 miljoen. De doorlooptijd van de subsidie is van 4 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

Voor elk jaar is er een gedeelte van dit budget vastgesteld. Tijdens het kalender jaar werd het vastgestelde jaarbudget soms meermaals verruimd. Zie afbeelding.

Voor het kalenderjaar 2018 is het subsidie budget inmiddels overschreven. U kunt echter nog wel een subsidieaanvraag indienen. Op datum van binnenkomst worden deze vanaf 1 januari 2019 in behandeling genomen.

Provinciale regelingen

Alle provincies hebben in het verleden een stimuleringsregeling gehad. De provinciale stimuleringsmaatregel “Asbest eraf, zonnepanelen erop” is echter in alle provincies gesloten. Aanvragen is dan ook niet meer mogelijk.

De provincie Friesland heeft hierna nog een andere subsidie beschikbaar gesteld, ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’. Hiervoor was € 150.000,– beschikbaar dit is inmiddels besteed.

Toekomst

Wanneer je de landelijke subsidie analyseert (zie afbeelding) zie je dat het vastgestelde jaarbudget meerdere malen is verruimd. Uit deze tendens kunt u wellicht een voorzichtige voorspelling maken voor het totale budget. Maar dit blijft natuurlijk koffiedik kijken…

De nieuwe provinciale regeling ‘Asbest eraf, Postcoderoos erop’ is opgezet als pilot. Het budget is op, op dit moment kijkt Provincie Fryslân hoe dit concept nog sneller, makkelijker en goedkoper aangeboden kan worden.

Hoe blijft u op de hoogte van subsidies? Uiteraard blijven wij in contact met de verschillende overheden om eventueel bekendmakingen over nieuwe subsidies, regelingen of financieringen voor asbest verwijderen aan u kenbaar te maken. U kunt uiteraard zelf ook een blik werpen op 1 van onderstaande weblinks.

Bronnen/voorwaarden:

www.asbestvanhetdak.nl

http://www.asbestvanhetdak.nl/toevoegingen-per-provincie

www.rvo.nl