Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Alles over het asbest­inventarisatie­rapport

Alles over het asbest­inventarisatie­rapport

Geplaatst op 17 januari 2019

Wanneer is het rapport nodig en wat staat er zoal in? Lees verder en laat u informeren.

A s b e s t i n v e n t a r i s a t i e r a p p o r t. Zegt u dat eens hardop; een hele mond vol. Legt u het woord neer bij scrabble, dan wint u. Maar wanneer heeft u een dergelijk rapport nodig, wat staat er in en wie mag hem opstellen? Hieronder vindt u de antwoorden.

Wanneer moet ik een dergelijk rapport laten opstellen?

Vele jaren is asbest verwerkt in allerlei materialen, deze materialen zijn weer gebruikt in allerhande bouwwerken en objecten. Sinds 1994 is het echter verboden om asbesthoudend materiaal te verwerken, bewerken of te verhandelen. Na dit jaartal is er in Nederland geen asbest meer gebruikt.

Wat heeft dit jaartal te maken met de vraag wanneer u een rapport nodig heeft?

Het zit zo; gaat u uw huis renoveren, wilt u uw boerderij restaureren of gaat u totaal slopen dan is dit jaartal juist heel belangrijk. In veel gevallen moet u voor aanvang van bovenstaande werkzaamheden een sloopmelding indienen. (uw gemeente kan u exact vertellen wanneer u een sloopmelding moet indienen)

Wanneer uw woning of boerderij gebouwd is voor 1994 dan moet u naast het indienen van een sloopmelding, een dergelijk rapport overleggen.De kans is namelijk groot dat er in uw woning of boerderij asbesthoudende materialen zijn toegepast.

Maar wat staat er nou precies in een asbestinventarisatierapport?

Voor het opstellen van het rapport vindt er een onderzoek op locatie plaats. Tijdens dit onderzoek worden alle vertrekken onderzocht op de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal.

Wat er in een rapport staat:

  • Wat er onderzocht is tijdens het onderzoek.
  • De gevonden asbestverdachte materialen en/of objecten, de hoeveelheid en de locatie hiervan.
  • Welke van deze asbestverdachte materialen na analyse door een laboratorium wel of niet asbesthoudend zijn.
  • Welke methode (risicoklasse) gebruikt moet worden voor het verwijderen van de asbesthoudende materialen.
  • Wie het asbest mag verwijderen. (in veel gevallen zal dit een gecertificeerd bedrijf moeten zijn)
  • Een overzichtstekening.
  • Bouwdelen waar onderzoek niet mogelijk was.

Met het rapport weet u dus waar asbest in uw woning aanwezig is, en zo ja, op welke plaatsen het zit. Komt u tijdens uw werkzaamheden het asbest tegen, dan zult u eerst het asbest moeten (laten) verwijderen.

Wie mag een asbestinventarisatierapport opstellen?

Het inventariseren en rapporteren mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd bureau. Dit bureau dient gecertificeerd zijn. Uiteraard zijn wij gecertificeerd, alle bedrijven die in bezit zijn van dit Procescertificaat Asbestinventarisatie vindt u op de website www.ascert.nl.

Asbestinventarisatierapport, wat kunt u ermee?

Nu u in bezit bent van een asbestinventarisatierapport weet u of er, en waar er asbest in uw woning aanwezig is. Verder kunt u het rapport gebruiken voor onderstaande doeleinden:

Beheersen

Bij beschadiging van asbest kunnen risicovolle situaties ontstaan. Nu u weet waar asbest zit in uw woning zult u hierop alert zijn. U kunt het beheersen. U kunt veilig wonen in uw woning.

Indienen sloopmelding

Met een asbestinventarisatierapport kunt u de sloopmelding bij de gemeente indienen. Hierop volgt een meldingsbevestiging van de gemeente. Ontvangt u binnen 4 weken geen bericht van de gemeente dan kunt u of het gecertificeerde  bedrijf beginnen met de asbestverwijdering.  Indien er geen asbest is geconstateerd kunt u starten uw gewenste renovatie of verbouw. 

Offerte aanvragen voor sanering

Wanneer er tijdens de inventarisatie wel asbesthoudende materialen zijn aangetroffen kunt u met het rapport een gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijf benaderen. U kunt dit bedrijf, of meerdere bedrijven vragen een offerte op te stellen voor het verwijderen van het asbest. 

Uitvoering asbestsanering

U hebt een keuze gemaakt welke partij de asbestsanering mag uitvoeren. Zij zullen u ook vragen naar het rapport, het rapport dient namelijk als leidraad voor hun werkzaamheden als asbestsaneerder. Na een asbestsanering van al het asbest kunt u veilig uw huis renoveren of uw gebouw slopen. 

We hopen dat u door dit nieuwsbericht te weten bent gekomen waarom, waarvoor en wanneer u een asbestinventarisatierapport nodig hebt.