Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Het asbestverbod

Het asbestverbod

Geplaatst op 15 december 2015

Asbest daken verboden in 2024

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Het asbestverbod beperkt zich tot asbesthoudend materiaal wat direct in contact staat met de buitenlucht. Asbesthoudende golfplaten zijn hiervan het grootste voorbeeld. Dakbeschot wat vaak onder de dakpannen ligt valt buiten het verbod.

Het doel van het asbestverbod

Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Het doel van het verbod is om mens en milieu te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen.

Subsidies

Landelijke subsidie

Om de eigenaren tegemoet te komen in de saneringskosten van de asbestdaken komt er per 1 januari 2016 een landelijke subsidie regeling. De omvang van de subsidie is € 4,50 per m2 verwijderd asbest dak, met een maximum van € 25.000 per adres. Het subsidieplafond voor 2016 bedraagt € 10 miljoen.

zonnepanelen op nieuw golfplaten dak

Provinciale subsidie

Naast deze aankomende subsidie regeling loopt er vanaf 2014 een stimuleringsregeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Deze subsidie kan oplopen tot € 15.000 per aanvraag. De stimuleringsregeling eindigt eind 2016 of bij het eerder bereiken van het vastgestelde subsidieplafond per provincie.

Valt u binnen de voorwaarden van bij subsidies dan kunt u gebruik maken van beide regelingen!

Verwaarloosde asbestdaken nu al verwijderen

Zijn de asbesthoudende golfplaten op uw dak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de gemeente nu al eisen om de golfplaten meteen te laten verwijderen. Beschadigde golfplaten mogen niet tot 2024 blijven liggen.

Informatie links

Voor meer informatie over het verbod en de voorwaarden van de subsidieregelingen zie onderstaande link.

https://www.rijksoverheid.nl