Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Asbest in de agrarische sector

Asbest in de agrarische sector

Geplaatst op 5 december 2014

In het verleden is er heel veel asbest gebruikt in Nederland. De agrarische sector was in de tijd een grote afnemer van asbesthoudende golfplaten. Vandaag de dag ligt er naar schatting nog zo’n 94.000.000 m² asbesthoudende dak beplating op (voormalige) agrarische opstallen in Nederland. Wij informeren u graag over de toepassingen in de sector, het mogelijke verbod en een duurzame tegemoetkoming in de saneringskosten.

asbest in de agrarische sector

Toepassingen

De golfplaat is de meest voorkomende asbesthoudende toepassing in de agrarische sector. Maar in, om en aan agrarische opstallen zijn er vaak nog meer asbesthoudende toepassingen te vinden. ABF BV komt tijdens haar inspecties in de agrarische sector onderstaande toepassingen regelmatig tegen.

  • Dakbeschot op een sporenkap
  • Prefab panelen als borstwering onder kozijnen
  • Stelplaatjes onder prefab panelen
  • Kit tussen de prefab panelen
  • Plafondbeplating in melkput en tanklokaal
  • Voederbakken
  • Schotten tussen staplaatsen vee

Zomaar een aantal toepassingen welke u kunt aantreffen in of aan uw opstal(len). Twijfelt u over 1 van de genoemde  toepassingen en denkt u dat het asbest bevat.Laat een materiaalmonster nemen door een gecertificeerd bedrijf, na analyse van het materiaalmonster weet u of het materiaal asbesthoudend is of niet.

 

Het verbod

Staatssecretaris Mansveld (I en M) heeft laten weten dat de maatregel ‘verbod op asbesthoudende daken en gevelbekleding per 2024’ dit jaar in procedure gaat en dat men streeft naar een inwerkingtreding op 1 januari 2016.De sector heeft dan dus 8 jaar te tijd om de genoemde asbesthoudende toepassingen te saneren. Als tegemoetkoming voor de saneringskosten is er vanuit het provinciefonds € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor een stimuleringsregeling  “asbest eraf, zonnepanelen erop”.

 

Stimuleringsregeling 2.0

Veel mensen kennen de stimuleringsregeling “asbest eraf, zonnepanelen erop”. Minder bekend is dat de regeling een stroeve start kende. Mede hierom is besloten om de regeling medio dit jaar te verruimen. Zo is de subsidie per m² met 50% verhoogd. Tevens is het totale subsidiebedrag met 100% verhoogd naar € 15.000,–. Daarnaast zijn de voorwaarden voor de regeling versoepeld. Heeft u bijvoorbeeld een opstal in bezit welke ooit als agrarisch opstal heeft gediend, dan kunt u ook gebruik maken van de regeling. In Friesland is ten tijde van dit schrijven één vijfde deel van de beschikbare subsidie aangevraagd.

 

Voorwaarden stimuleringsregeling 2.0

Er moet minimaal 250 m² asbestdak worden gesaneerd. Let even op de term asbestdak. Veel boeren denken dat het uitsluitend gaat om golfplaten, dit is echter niet zo. Heeft u bijvoorbeeld een asbesthoudend dakbeschot (zit vaak onder de dakpannen) dan valt de sanering ook binnen de regeling.  Hetzelfde geldt voor asbesthoudende gevelbeplating en zelfs dakgoten van asbest.Als duurzame voorwaarde bent u verplicht om een PV-installatie met een vermogen van minimaal 5kWp terug te plaatsen op uw kavel. Wanneer je dit omrekent kom je op zo’n 35 m² zonnepanelen.

 

Stap 1: Het asbestinventarisatierapport

U valt binnen de voorwaarden en wilt graag een beroep doen op de stimuleringsregeling. Het gehele proces start met een asbestinventarisatierapport. ABF is gecertificeerd voor het opstellen van dit rapport. Met dit rapport weet u waar asbest is toegepast op of aan uw opstal(len). Verder kunt u met het rapport;

  • een subsidieaanvraag en een sloopmelding indienen
  • een offerte laten opstellen door een SC-530 saneerder
  • het asbest laten saneren door een SC-530 saneerder

ABF helpt u graag met het verduurzamen van uw maatschap of het asbestveilig maken van uw opstallen. Mocht u nog vragen hebben over asbest, de stimuleringsregeling of wilt u meteen starten en een asbestinventarisatie laten uitvoeren: Wij staan voor u klaar.