Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Veilig werken met een asbestbeheersplan

Veilig werken met een asbestbeheersplan

Veel bouwwerken, waarin dagelijks wordt gewerkt, zijn gebouwd in de tijd dat asbest nog een legaal bouwmateriaal was. Tijdens de bouw van deze bouwwerken is de kans groot dat er asbesthoudend materiaal is gebruikt. Werkzaamheden worden misschien wel uitgevoerd rondom asbesthoudend materiaal. U als werkgever vermoedt asbest, maar wat kunt u doen? Belangrijker nog: wat moet u doen?

Veilige werkomgeving

bedrijfsprocesAls werkgever dient u zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. Mits asbest in een goede staat verkeerd, dus niet beschadigd, sterk verweerd of losgebonden, dan kunnen een veilige werkomgeving en asbest prima samengaan. Het asbest laten saneren is uiteraard het beste, maar laat het budget dit niet toe of is het simpelweg niet uitvoerbaar i.v.m. bedrijfsprocessen, dan biedt een asbestbeheersplan de oplossing.

Een asbestbeheersplan is een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitsluitend gericht op asbesthoudend materiaal in een bouwwerk. Het doel van een asbestbeheersplan is het voorkomen van blootstelling aan asbestvezels voor gebruikers en bezoekers van een bouwwerk.

De fases van een asbestbeheersplan

Een asbestbeheersplan is een maatwerkproduct. In grote lijnen bestaat het uit de onderstaande fasen:

Traceren asbest

Allereerst worden alle visueel waarneembare asbesthoudende bronnen getraceerd. Dit wordt vastgelegd in een rapport.

Maatregelen

Wanneer asbesthoudend materiaal om wat voor reden dan ook beschadigd raakt, ontstaat er een blootstellingsrisico. Dit dient u dus te allen tijde te voorkomen. Communiceren en informeren over de aanwezigheid van asbest is essentieel. Dit kan door het herkenbaar maken van asbesthoudend materiaal in een bouwwerk door bijv. waarschuwingsstickers en/of overzichtstekeningen. Met een werkoverleg kunt u het personeel en bezoekers inlichten over eventueel asbesthoudende materialen. Een meer ingrijpende maatregel is bijvoorbeeld het asbest de beschermen d.m.v. een aftimmering of een constructie waardoor men het asbest onmogelijk kan beschadigen.

Monitoring

Mocht u kiezen voor het beheersen van asbest door bijvoorbeeld bovenstaande maatregelen te laten uitvoeren, dan is een periodieke controle aan te bevelen. Tijdens deze periodieke controle worden de genomen maatregelen gecontroleerd op eventuele gebreken. De staat van het asbest wordt tevens gecontroleerd.

Voor wie?

Zowel in de private als de (semi-) publieke sector worden er bedrijfsactiviteiten uitgevoerd in verouderde gebouwen. Mogelijk gebouwen met asbesthoudende materialen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om hiervoor een beheersplan op te stellen. Meer informatie omtrent de regelgeving vindt u hier.

ABF BV heeft in het verleden voor meerdere bedrijven een asbestbeheersplan opgesteld. Wij helpen u dan ook graag verder met het opstellen het begeleiden en uitvoeren van dit traject.