Calamiteitenservice

Calamiteitenservice

Asbestonderzoek en -rapportage worden veelal uitgevoerd wanneer er gesloopt, verbouwd of gerenoveerd wordt. Maar ook onverwachte situaties kunnen een reden zijn voor onderzoek. Het gaat dan om de volgende situatie zoals:

  • Aantreffen onvoorzien asbestverdacht materiaal
  • Illegaal gedumpt asbestverdacht materiaal
  • Stormschade aan asbestverdacht materiaal
  • Brandschade aan asbestverdacht materiaal
  • Schade aan asbestverdacht materiaal door vermoedelijk zakking van de grond of door slechte fundatie

Hechtgebonden toepassing

Ook in dergelijke situaties worden door ABF BV de risico’s in kaart gebracht en gerapporteerd. U kunt ons altijd bereiken op 0517 43 42 74. ’s Nachts en in de weekenden staat het nummer doorgeschakeld naar een mobiel nummer, zodat we u ook buiten werktijden van dienst kunnen zijn bij calamiteiten.