Indienen sloopmelding

Indienen sloopmelding

Voor het slopen van asbesthoudend materiaal moet u een sloopmelding indienen. Deze melding kunt u zelf doen bij uw gemeente via het omgevingsloket, maar wij kunnen dit ook voor u uitvoeren. Als bijlage bij een sloopmelding kan de gemeente u vragen om een asbestinventarisatierapport.