Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6, lood en andere zware metalen kunnen in lak- en coatinglagen aanwezig zijn. Zware metalen zijn zeer giftig als het in hoge concentraties in het lichaam terecht komt. Als werkgever staat u voor de keus om in veiligheid voorop te lopen en wij zijn u daarbij graag van dienst.

Wat is chroom-6?

Het betreft de gevaarlijke variant van de verbinding van het chroom-atoom met andere atomen, bijvoorbeeld zuurstof. Chroom komt in veel varianten voor, denk aan sanitair en auto onderdelen en is meestal ongevaarlijk. De variant chroom-6 is veelal toegepast bij verduurzaming van producten en is wel degelijk gevaarlijk. Daarnaast kunnen er in de lak- en coatinglagen van metalen lood en andere zware metalen aanwezig zijn. Zware metalen zijn zeer giftig als het in hoge concentraties in het lichaam terecht komt.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als werkgever heeft u de verplichting richting uw personeel om te voorzien in een veilige en gezonde werkplek. Werkt of verwerkt u of uw personeel materialen met laklagen of coatings? Dan kunnen hierin gevaarlijke verbindingen aanwezig zijn. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dienen beschermingsmiddelen en bronmaatregelen toegepast te worden. Met het blote oog is de samenstelling van lak en coating niet vast te stellen en de gevaarlijke verbindingen kunnen ook in onderliggende lagen aanwezig zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

ABF wil u van dienst zijn met dezelfde kwaliteit en dienstverlening die u van ons gewend bent vanuit het asbestonderzoek. We bieden de volgende diensten aan:

  • Monstername- en analyse van lak- en coatinglagen op chroom-6 en/of andere zware metalen).

    Er wordt een monster genomen van de lak- en/of coatinglagen (minimaal 5 gram). Het monster wordt vervolgens luchtdicht verpakt en voorzien van de nodige identificatie. Registratie van de testlocatie vindt plaats middels markering van de testlocatie, notitie op de veldwerktekening en het maken van foto’s.

  • Volledige inventarisatie van gebouwen, objecten of constructiedelen met uitgebreide rapportage en advies.

    U geeft als opdrachtgever aan wat de reikwijdte van het onderzoek is. Dit kan een gebouw zijn, een ruimte in een gebouw, maar ook een specifieke constructie of een (te bewerken) deel van een constructie. In overleg kan de reikwijdte in segmenten worden verdeeld. Vervolgens wordt samen met u een test-/monsternameplan opgesteld. Aan de hand van de test-/monsternameresultaten wordt in een uitgebreide rapportage een conclusie geformuleerd per segment van de reikwijdte.

  • Advies over verwijdering, bewerking of beheersmaatregelen.

    Wenst u nadere begeleiding bij het werken met, of het bewerken van, de constructiedelen die voorzien zijn van gevaarlijke lak- of coatinglagen? Dan kunnen wij u van advies voorzien wat de veiligheid van u en uw werknemers waarborgt.

Wat kunt u doen?

Het is belangrijk een inschatting te maken van de risico’s op blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij de werkzaamheden die uw bedrijf uitvoert. Zijn er risico’s, dan zou de veiligheid van uw werknemers geen issue mogen zijn. Door ABF in te schakelen kunt u op voorhand een grote stap zetten in het wegnemen, dan wel beheersen, van de risico’s. Er is de laatste tijd veel te doen geweest over ziekteverschijnselen bij werknemers van bedrijven die niet tijdig hebben ingegrepen in hun werkwijzen, de media aandacht zal u niet ontgaan zijn.

ABF nodigt u uit om geheel vrijblijvend contact op te nemen om de opties voor uw bedrijf te bespreken.