Chroom-6 onderzoek

Chroom-6 onderzoek

Chroom-6, lood en andere zware metalen kunnen in lak- en coatinglagen aanwezig zijn. Zware metalen zijn zeer giftig als het in hoge concentraties in het lichaam terecht komt.

Wat kan ABF voor u betekenen?

ABF wil u van dienst zijn met dezelfde kwaliteit en dienstverlening die u van ons gewend bent vanuit het asbestonderzoek. We bieden de volgende diensten aan:

 • Sneltest van lak- en coatinglagen op aanwezigheid chroom-6 en/of lood.

  Middels een sneltest wordt op locatie bepaald of chroom-6 verbindingen en/of lood aanwezig zijn in de onderzochte lak- en/of coatinglagen. Het resultaat is positief of negatief en er is geen uitgebreide analyse. Er is derhalve ook geen analyserapport van de sneltest. Registratie van de testlocatie en het resultaat vindt plaats middels markering van de testlocatie, notitie op de veldwerktekening en het maken van foto’s. De sneltest is indicatief. ABF adviseert voor een volledig betrouwbaar resultaat te allen tijde de sneltest te combineren met een monstername.

 • Monstername- en analyse van lak- en coatinglagen op chroom-6 en/of andere zware metalen).

  Er wordt een monster genomen van de lak- en/of coatinglagen (minimaal 5 gram). Het monster wordt vervolgens luchtdicht verpakt en voorzien van de nodige identificatie. Registratie van de testlocatie vindt plaats middels markering van de testlocatie, notitie op de veldwerktekening en het maken van foto’s.

 • Volledige inventarisatie van gebouwen, objecten of constructiedelen met uitgebreide rapportage en advies.

  U geeft als opdrachtgever aan wat de reikwijdte van het onderzoek is. Dit kan een gebouw zijn, een ruimte in een gebouw, maar ook een specifieke constructie of een (te bewerken) deel van een constructie. In overleg kan de reikwijdte in segmenten worden verdeeld. Vervolgens wordt samen met u een test-/monsternameplan opgesteld. Aan de hand van de test-/monsternameresultaten wordt in een uitgebreide rapportage een conclusie geformuleerd per segment van de reikwijdte.

 • Opstellen van een beheersplan (hoe gaat u veilig met het materiaal om?).

  Wenst u nadere begeleiding bij het werken met, of het bewerken van, de constructiedelen die voorzien zijn van gevaarlijke lak- of coatinglagen? Dan kunnen we voor u een beheersplan opstellen wat de veiligheid van u en uw werknemers waarborgt.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Als werkgever heeft u de verplichting richting uw personeel om te voorzien in een veilige en gezonde werkplek. Werkt of verwerkt u of uw personeel materialen met laklagen of coatings? Dan kunnen hierin gevaarlijke verbindingen aanwezig zijn. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, dienen beschermingsmiddelen en bronmaatregelen toegepast te worden. Met het blote oog is de samenstelling van lak en coating niet vast te stellen en de gevaarlijke verbindingen kunnen ook in onderliggende lagen aanwezig zijn.

Als werkgever staat u voor de keus om in veiligheid voorop te lopen en wij zijn u daarbij graag van dienst.

ABF nodigt u uit om geheel vrijblijvend contact op te nemen om de opties voor uw bedrijf te bespreken.