Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Verbod op loden waterleidingen in panden van vóór 1960

Verbod op loden waterleidingen in panden van vóór 1960

Geplaatst op 12 april 2022

Verbod moet gaan gelden voor kindlocaties en huurwoningen

Afgelopen februari heeft het kabinet besloten een wet uit te gaan werken, welke de aanwezigheid van loden drinkwaterleidingen op kindlocaties en in huurwoningen moet gaan verbieden. Bij aanwezigheid van loden leidingen (of loodhoudende soldeerverbindingen) komen er loodconcentraties in het drinkwater. Dit is schadelijk voor de gezondheid, in het bijzonder voor kinderen en zwangere vrouwen, aangezien de blootstelling aan lood de geestelijke ontwikkeling van een kind negatief beïnvloed. Bij volwassenen kan het leiden tot nierfalen en hoge bloeddruk.

In panden gebouwd vóór 1960, kunnen loden waterleidingen aanwezig zijn. Het lood uit de leidingen komt in het drinkwater terecht en vergiftigt het drinkwater. U zult dit niet meteen proeven of merken, maar op de langere termijn kan dit zeer schadelijk zijn voor uw gezondheid en die van uw kinderen.

Wat bieden wij

ABF biedt een monstername aan, volledig volgens het monsternameprotocol van het RIVM. De geaccrediteerde analyse wordt uitgevoerd door het laboratorium van Eurofins Environment. De monstername kan zowel opzichzelfstaand, als in combinatie met een of meerdere van onze overige diensten worden uitgevoerd.

Neem contact met ons op voor advies of een passende offerte.

Stormschade? Met ABF gaat het u snel weer voor de wind!

Stormschade? Met ABF gaat het u snel weer voor de wind!

Geplaatst op 22 februari 2022

Stormschade in Nederland

Na 3 februari-stormen is de stormschade in Nederland, en in het bijzonder het waddengebied, groot. Volgens het verbond van verzekeraars bedraagt de totale schade minstens 500 miljoen euro.

Ook de vele resterende asbestdaken in Nederland zijn gevoelig voor de harde wind. Deze daken liggen al minimaal 30 jaar en zijn vaak niet of nauwelijks onderhouden in de tussentijd, wegens het verbod op het bewerken van asbest. Bij harde wind kunnen golfplaten loskomen. Golfplaten of dakbeschot kunnen beschadigd raken door vallende bomen of dakpannen.

Welke stappen kunt u ondernemen

Heeft u stormschade aan, of in de omgeving van, asbestverdacht materiaal? Laat dan een asbestinventarisatie uitvoeren voorafgaand aan de werkzaamheden. Informeer bij uw verzekeraar of deze kosten gedekt worden. In sommige gevallen kan dit een mooie kans opleveren om, zonder hoge kosten, uw asbestdak te laten saneren.

Wilt u stormschade aan uw asbestdak in de toekomst voorkomen? Laat dan een asbestinventarisatie uitvoeren, waarbij de inspecteur specifiek let op de staat en de bevestiging van het materiaal.

Gaat het toch mis? Sla ons telefoonnummer 0517 43 42 74 op in uw telefoon. Onze calamiteitendienst in 24/7 bereikbaar. Bij schade, waarbij mogelijk verontreiniging kan ontstaan, komen we zo spoedig mogelijk langs om de risico’s in kaart te brengen.

ABF houdt kennis actueel met webinars over aankomende wijzigingen in asbeststelsel

ABF houdt kennis actueel met webinars over aankomende wijzigingen in asbeststelsel

Geplaatst op 31 maart 2021

Het team van ABF heeft de afgelopen maand meerdere, zeer interessante, online presentaties, zogenaamde webinars (webseminars) bijgewoond over de wijzigingen in regelgeving die er aan komen.

De webinars worden georganiseerd door Sansidor, in samerwerking met Stella Lab en PLM Lab, vaste partners van ABF in monsteranalyse. Overall-asbestdeskundige Udo Waltman deed het woord en wist op een zakelijke, doch boeiende wijze, aan te geven welke veranderingen in regelgeving ons het aankomende jaar te wachten staan.

Vanuit de politiek, maar ook vanuit verschillende belanghebbende partijen, is er veel druk om het asbeststelsel op de schop te nemen. Het huidige stelsel zou niet goed functioneren en opdrachtgevers voor onnodige kosten laten staan. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw stelsel, met een nieuwe risicoklasse indeling en andere regels voor certificering. Hierover leest u meer in de volgende ABF Actueel.

We zijn erg blij met het aanbieden van deze webinars door Sansidor, omdat we zo, ook in deze tijd, goed op de hoogte kunnen blijven van wat er speelt in de sector en onze opdrachtgevers desgevraagd van uitgebreide informatie kunnen voorzien.

Mocht u dus vragen hebben over regelgeving, of andere asbestgerelateerde onderwerpen, bel gerust eens en een van onze medewerkers zal u graag te woord staan.

Laat uw woonwens niet in het water vallen, verzeker u van een asbestvrije woning.

Laat uw woonwens niet in het water vallen, verzeker u van een asbestvrije woning.

Geplaatst op 30 maart 2021

Is de woning die u op het oog heeft, gebouwd vóór 1994? Laat dan een asbestinspectie uitvoeren. De kans is groot dat er asbest is verwerkt in het huis. Bij asbest denkt u mogelijk aan golfplaten, maar asbest is in ruim 3000 toepassingen verwerkt. Ook de makelaar of bouwkundige keurder heeft vaak slechts beperkte kennis van de asbesthoudende materialen die in een woning verwerkt kunnen zijn.

Hoe voorkomt u teleurstellingen bij de koop van een huis?

De aankoop van een huis is voor veel mensen de meest kostbare beslissing van hun leven. Het is dan ook verstandig om voorafgaand aan de koop u goed op de hoogte te laten stellen over de staat van het huis en over de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ook met het oog op aansprakelijkheid achteraf.

Laat daarom vóór het sluiten van de koopovereenkomst een grondige keuring uitvoeren. Als u zich als koper niet aan de onderzoeksplicht houdt, is het erg lastig om de verkoper van de woning aansprakelijk te stellen, mocht er onverhoopt toch asbest worden gevonden na de verkoop.

 • Met een bouwkundige keuring en een asbestinspectie voorafgaand aan de koop, krijgt u een goed beeld van de staat van het huis.
 • Met een grondige inspectie voorkomt u teleurstellingen en juridische problemen rondom ‘verborgen gebreken’.

We zien in de praktijk te vaak dat een enthousiaste woningeigenaar na de koop wil gaan verbouwen en dan asbest tegenkomt. Of een sloopmelding doet voor de verbouw en dan verrast is een asbestinventarisatie te moeten laten uitvoeren. Wij kunnen bij een onderzoek voorafgaand aan de koop al rekening houden met uw verbouwwensen ná de koop.

Mededelingsplicht verkoper

Let op; de verkopende partij heeft een meldingsplicht, maar geen onderzoeksplicht. Die ligt bij de kopende partij. De verkoper kan achteraf niet verantwoordelijk worden gehouden voor aangetroffen asbest, als niet aangetoond kan worden dat de aanwezigheid van het asbest bij de verkoper bekend was.

ABF verzorgt gehele asbesttraject

Rondom de koop van een woning komt veel kijken. Er moet van alles geregeld worden en u heeft al zo veel aan uw hoofd. Kies voor asbestinventarisatie voor ABF een u heeft 1 zorg minder. Wij kunnen desgewenst het volledige asbesttraject voor u uit handen nemen.

Voordelen van een asbestonderzoek

 • U weet of er asbest in de woning aanwezig is. Dit is nuttige informatie tijdens uw prijsonderhandelingen.
 • U weet waar asbest is verwerkt en kunt zo voorkomen dat er vezels vrijkomen bij bouwwerkzaamheden.
 • U kunt al voor de koop de sloopmelding voor de verbouw indienen, zodra u de sleutel heeft, begint de verbouwing!

Voor, tijdens en na de aan- of verkoop van uw woning staat ABF voor u klaar! Bel, mail of stuur gerust een bericht via sociale media.

Venster op het afgelopen jaar, regelgeving vensterbanken gewijzigd.

Venster op het afgelopen jaar, regelgeving vensterbanken gewijzigd.

Geplaatst op 29 januari 2021

2020 is om vele redenen een jaar om nooit te vergeten

Nu het jaar voorbij is kijken we nog eens terug op wat er in 2020 allemaal verandert is voor de asbestbranche.

De belangrijkste wijziging in de regelgeving van het afgelopen jaar, volgt na een lange strijd van Aedes (landelijke branchevereniging van woningcorporaties). Waarin ze strijden om versoepeling van regelgeving voor veelvoorkomende bronnen in huurwoningen. De afgelopen jaren zijn er veel zogenaamde validatiemetingen uitgevoerd om vast te stellen óf en in welke mate, er asbestvezels in de lucht komen bij het verwijderen van vensterbanken. Al enige tijd is duidelijk dat de risico’s op vezelemissie bij dit type saneringen te verwaarlozen zijn.

Wat echter nog ontbrak was een representatief onderzoek en de daarop volgende maatregelen. Deze maatregelen zijn in 2020 dan toch eindelijk getroffen. Na onderzoek van TNO zijn de risicoklassen van de sanering van asbesthoudende vensterbanken naar beneden bijgesteld. Dit houdt in de praktijk in dat in de meeste gevallen er geen containment meer hoeft te worden gebouwd om de vensterbanken te saneren. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten en de overlast voor bewoners.

Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • De vensterbank is hechtgebonden, bevat maximaal 15% Chrysotiel en geen amfibool asbest.
 • Daarnaast mag de diepte van de vensterbank maximaal 35 centimeter zijn.
 • Tot slot moet de vensterbank geschroefd, gelijmd, of in de specie gezet zijn. Ook als de vensterbanken deels in metsel- of stucwerk geklemd zitten, vallen ze onder deze regeling.

Heeft u vensterbanken in uw woning of pand, die aan deze voorwaarden voldoen? Dan wordt sanering voor u in één keer een stuk goedkoper. Schakel ABF in om de vensterbanken in kaart te brengen of om uw bestaande rapportage aan te passen aan de nieuwe richtlijnen.

Hoe waarborgt ú de gezondheid van uw personeel?

Hoe waarborgt ú de gezondheid van uw personeel?

Geplaatst op 6 mei 2020

ABF is nu ook uw vertrouwde adres voor chroom-6 onderzoek.

Vanuit onze uitgebreide onderzoekservaring voeren we vanaf nu ook onderzoek uit aan lak- en coatinglagen.

Wat is chroom-6?

Het betreft de gevaarlijke variant van de verbinding van het chroom-atoom met andere atomen, bijvoorbeeld zuurstof. Chroom komt in veel varianten voor, denk aan sanitair en auto onderdelen en is meestal ongevaarlijk. De variant chroom-6 is veelal toegepast bij verduurzaming van producten en is wel degelijk gevaarlijk. De blootstelling aan de gevaarlijke verbindingen is aangetoond kankerverwekkend en kan via de huid en de luchtwegen plaatsvinden. Per 1 maart 2017 is een verlaagde grenswaarde voor blootstelling van werknemers aan gevaarlijke chroom-verbindingen vastgesteld.

Daarnaast kunnen er in de lak- en coatinglagen van metalen lood en andere zware metalen aanwezig zijn. Zware metalen zijn zeer giftig als het in hoge concentraties in het lichaam terecht komt.

Wat kan ABF voor U betekenen?

ABF wil u van dienst zijn met dezelfde kwaliteit en dienstverlening die u van ons gewend bent vanuit het asbestonderzoek. We bieden de volgende diensten aan:

 • Sneltest van lak- en coatinglagen op aanwezigheid chroom-6 en/of lood.
 • Monstername- en analyse van lak- en coatinglagen op chroom-6 en/of andere zware metalen.
 • Volledige inventarisatie van gebouwen, objecten of constructiedelen met uitgebreide rapportage en advies.
 • Opstellen van een beheersplan (hoe gaat u veilig met het materiaal om?).

ABF nodigt u uit om geheel vrijblijvend contact op te nemen om de opties voor uw bedrijf te bespreken.

Regelgeving, terugblikken om vooruit te kijken

Regelgeving, terugblikken om vooruit te kijken

Geplaatst op 6 februari 2020

Hoe kan de nieuwe regelgeving u vooruit helpen?

2019 heeft ons veel mooie opdrachten en tevreden opdrachtgevers opgeleverd. Een nieuw jaar voor de boeg biedt nieuwe kansen. Toch is het ook een moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. 2019 gaat de boeken in als het jaar waarin het asbestverbod zou komen, maar nooit kwam. Het jaar kenmerkt zich toch ook als een jaar waarin binnen de regelgeving een voorzichtige stap is gezet naar een pragmatische kijk op het asbestprobleem. De veranderingen in de regelgeving zijn niet altijd makkelijk bij te houden, daarom hier een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van afgelopen jaar.

Beglazingskit

Voor wat betreft asbesthoudende beglazingskit met maximaal 5% Chrysotiel is een afschaling bepaald. Bij het volgen van een bepaalde werkmethode mag de kit verwijderd worden onder risicoklasse 1. Dit betekend geen containment en geen eindinspectie, dan wel meting door een laboratorium, meer. De saneerkosten en de overlast kunnen hierdoor drastisch gereduceerd worden.

Voorbereiding en melding asbestinventarisatie

Per 1 april is de meldingstermijn teruggebracht van twee werkdagen naar één werkdag. Tevens is bepaald wanneer die meldingstermijn van één werkdag niet geldt. Spoedeisende werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een lekkend riool in een woning of spoedeisend herstel van een procesinstallatie, kunnen per direct worden aangevangen, mits deze vooraf worden gemeld. Zo kunnen we nog sneller schakelen en u nog beter van dienst zijn bij uw spoedklussen.

Toepassingen onder een asbestdak

Per 1 april is het in sommige gevallen toegestaan om hechtgebonden asbesthoudende bronnen, welke zich onder een asbesthoudend dak bevinden, in een buitensituatie te verwijderen. Dit scheelt wederom opbouw van een containment en een eindmeting en kan u daardoor veel geld besparen.

ABF is u graag van dienst in het beoordelen of uw specifieke situatie in aanmerking komt voor een eventuele afschaling in risicoklasse en daarmee een mogelijke financiële meevaller voor het nieuwe jaar.

Hoe herken ik asbest?

Hoe herken ik asbest?

Geplaatst op 2 januari 2020

Deze vraag krijgen onze werknemers van ABF vaak gesteld tijdens een asbestinspectie. Want hoe herkent u nou eigenlijk asbest? Het antwoord verdient een introductie.

Asbest is een verzamelnaam van een 6-tal in de natuur gevormde mineralen. Deze mineralen bestaan uit microscopisch kleine vezels, welke niet met het blote oog te zien zijn. Deze asbestvezels zijn verwerkt in allerlei andere materialen. Asbestvezels zijn dus niet te herkennen, echter materiaal waarin asbestvezels verwerkt zijn kunt u wel herkennen. Als deskundige spreken wij dan ook van asbestverdacht materiaal.

Zodra wij een asbestverdacht materiaal aantreffen nemen wij een materiaalmonster. Uitsluitend na laboratorium onderzoek kan worden vastgesteld of het gaat om een asbesthoudend- of asbestvrij materiaal.

Samenvattend, asbestvezels zijn niet te herkennen, maar materiaal waarin de asbestvezels verwerkt zijn wel. Met dit antwoord ontstaat de volgende vraag.

Hoe herkent u asbestverdacht materiaal?

Asbestvezels kunnen verwerkt zijn in veel materialen. Om deze materialen te vinden moet je de eigenschappen van asbestvezels weten. Asbestvezels hebben de volgende eigenschappen:

 • Grote treksterkte, slijtvastheid en duurzaamheid
 • Bestand tegen hoge temperaturen en temperatuurschommelingen
 • Groot isolerend vermogen (hitte, geluid en elektriciteit)
 • Bestand tegen zuren, schimmels en logen
 • Goed te verwerken met andere materialen
 • Goedkoop

Ieder asbestverdacht materiaal is te herleiden naar 1 of meerdere van bovenstaande eigenschappen. Hier volgen een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1: Golfplaten op een agrarisch opstal, misschien wel de meest bekende toepassing van asbesthoudend materiaal, zijn zo makkelijk te herleiden. De golfplaten moeten bestand zijn tegen zuren, schimmels en logen en moeten daarnaast slijtvast, duurzaam en sterk zijn. Dit zijn allen eigenschappen van asbest.

Voorbeeld 2: Een plafond in de keuken of douche kan ook asbesthoudend zijn, plafonds van deze vertrekken dienen immers bestand te zijn tegen schimmels. Ook een eigenschap van asbestvezels.

Op plaatsen waar bovenstaande eigenschappen worden geëist van het (bouw) materiaal moet men altijd alert zijn op asbestverdachte materialen.

Horen, zien en voelen…

Asbesthoudend materiaal kan hard zijn maar ook zacht. In de asbestbranche praat men dan over hechtgebonden materiaal (hard) en niet hechtgebonden materiaal (zacht). Voorbeelden vindt u elders op de website onder het kopje asbest, gebondenheid. Zacht asbesthoudend materiaal heeft vaak een vezelachtige structuur.

Hechtgebonden asbestverdacht materiaal kan je ook horen, tik je met een schroevendraaier tegen het materiaal dan hoor je een kenmerkend geluid vergelijkbaar met het tikken op een schoolbord.

Asbestverdacht materiaal heeft vaak ook een kenmerkend oppervlak. Je ziet of voelt dan een wafel- of honingraatstructuur op 1 van de zijden. Dit heeft te maken met het productieproces, om het plaatmateriaal beter te begeleiden over een lopende band, werden deze voorzien van een dergelijke structuur. Soms is de structuur moeilijk te zien, strijklicht van een zaklamp biedt dan de uitkomst.

Twijfelt u?

Asbestvezels komen vrij bij (mechanische) bewerking van het materiaal dit kan een gezondheidsrisico veroorzaken. Mocht u zelf twijfelen over; een plaatmateriaal, een oud vloerzeil of een isolatiemateriaal, laat het onberoerd en schakel een deskundige in. De deskundige is gecertificeerd voor het veilig nemen van een materiaalmonster. De analyse van het materiaalmonster wijst uit of u te maken heeft met asbesthoudend of asbestvrij materiaal.

Wilt u meer weten en komt u tijdens uw dagelijkse werkzaamheden in aanraking met asbest? Dan is het mogelijk om een praktijkgerichte training asbestherkenning te volgen bij ons. Informeer naar de mogelijkheden.

Beursgang ABF een feit!

Beursgang ABF een feit!

Geplaatst op 1 april 2019

Op dag 1 van het 2e kwartaal werd de beursgang van Asbestinventarisatie bureau Friesland een feit. Een aantal jaren geleden hebben we dit als punt aan de horizon gemarkeerd. Wanneer dit dan ook daadwerkelijk gebeurd kan je alleen maar zeer content zijn. Het aandeel begon voorzichtig maar gaandeweg de beursdag was er al een bescheiden groei te noteren. Vooral vanuit het oosten waren investeerders geïnteresseerd. ‘Much asbestos has been used in russia and we are still using it all over the country. Overhere its a growth market for asbestos research’ aldus een trotse nieuwe aandeelhouder.

Hieronder vindt u het koersverloop van het aandeel ABF na de IPO.

beursgang

Wijzigingen schema asbest­inventarisatie per 1 april 2019

Wijzigingen schema asbest­inventarisatie per 1 april 2019

Geplaatst op 29 maart 2019

Voorbereiding en melding asbestinventarisatie

De meldingstermijn wordt teruggebracht van twee werkdagen naar één werkdag. Tevens is bepaald wanneer die meldingstermijn van één werkdag niet geldt. Spoedeisende werkzaamheden, bijvoorbeeld bij een lekkend riool in een woning of spoedeisend herstel van een procesinstallatie, kunnen per direct worden aangevangen, mits deze vooraf worden gemeld. Er zijn spoedeisende werkzaamheden die geen calamiteit zijn, maar die wel een korte meldingstermijn noodzakelijk maken. In het asbestinventarisatierapport moet vervolgens worden aangegeven wat de noodzaak is voor een spoedinventarisatie.

Toepassingen onder een asbestdak

asbesthoudend dakbeschot op sporenkap

Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen of restanten hiervan zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte die ligt onder een asbesthoudend dak bestaande uit golfplaten of dakbeschot en deze toepassingen na het verwijderen van dat dak volledig en in direct contact staan met de open lucht, mogen deze toepassingen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden mits:
a. de toepassingen los liggen of door middel van demontage te verwijderen zijn, waarbij breuk van de asbesttoepassing wordt voorkomen; en
b. in het inventarisatierapport is aangegeven dat voorafgaand aan de verwijdering van deze toepassingen onder openluchtcondities het asbesthoudende dak geheel verwijderd moet zijn.

Dit artikel is toegevoegd omdat in de uitvoeringspraktijk onduidelijkheid was over het saneren van asbesttoepassingen in een binnensituatie in geval ook het bovenliggende asbestdak zou worden verwijderd. De vooronderstelling was dat dit volgtijdelijk moest gebeuren waarbij het binnengelegen asbest eerst, middels het bouwen van een containment, moest worden verwijderd voordat het dak mocht worden gesaneerd. Het uitgangspunt van dit artikel is dat asbesttoepassingen die direct onder het te verwijderen dak zijn gelegen mogen worden gerapporteerd in het asbestinventarisatierapport als toepassingen die met verwijderingstechnieken onder openluchtcondities kunnen worden verwijderd. Voorwaarde daarbij is wel dat het asbestdak, voorafgaand aan de verwijdering van de direct daaronder gelegen asbesttoepassingen, is verwijderd. Verder moeten de onder het asbestdak gelegen asbesttoepassingen worden verwijderd zonder dat veel vezels kunnen vrijkomen. Dat betekent dat het hechtgebonden asbesttoepassingen moet betreffen die los liggen of die via demontage te verwijderen zijn waarbij breuk wordt voorkomen.

Binnen of buiten sanering?

Indien bij de asbestinventarisatie hechtgebonden asbesthoudende toepassingen zijn aangetroffen die zich bevinden in een ruimte waarbij ten minste één gevel geheel of gedeeltelijk open is, mogen deze hechtgebonden asbesthoudende toepassingen in het inventarisatierapport onder de verwijderingstechniek openluchtcondities gerapporteerd worden mits:
a. de diepte van de ruimte, gezien vanaf de open gevel, minder dan 50% bedraagt van de breedte van de ruimte;
b. het oppervlak van de opening in deze open gevel ten minste 50% daarvan bedraagt; en
c. de opening niet mag zijn aangebracht met als doel om een openluchtsituatie te creëren.

Dit artikel is toegevoegd omdat in de praktijk de vraag opkwam wat moet worden verstaan onder een binnen- en buitensituatie, of een ‘openluchtsituatie’. Dit is van belang in verband met de mogelijkheid om in het asbestinventarisatierapport onder ‘openluchtcondities’ te mogen rapporteren. Of van een openluchtsituatie sprake is was bijvoorbeeld in geval van een sanering van een asbesttoepassing van een balkon of een galerij niet duidelijk. De nu opgenomen tekst vult dit nader in door een balkon of galerij te omschrijven als een gevel die geheel of gedeeltelijk open is en de afmetingen ervan te koppelen aan de ruimte waar deze deel van uit maakt. Ook is bepaald dat het bouwwerk niet mag worden aangepast met als enig doel om de ruimte te kunnen laten voldoen aan de eisen aan afmetingen die zouden leiden tot een definitie als openluchtsituatie.

Aanvullend onderzoek

Correcties op of toevoegingen aan het asbestinventarisatierapport die plaatsvinden na ondertekening van het asbestinventarisatierapport worden verwerkt en onderbouwd in een herzien asbestinventarisatierapport waarin is aangegeven welke toepassingen nog aanwezig zijn en welke reeds verwijderd zijn en dat wordt opnieuw ondertekend door een technisch eindverantwoordelijke.
Indien correcties op of toevoegingen aan het asbestinventarisatierapport vooraf zijn gegaan door een bezoek aan de projectlocatie moet het rapport de situatie weergeven die op het moment van dit bezoek is aangetroffen.
In deze 2 samenhangende artikelen is opgenomen dat wanneer er wijzigingen aan de rapportage dienen te worden gemaakt waarvoor het noodzakelijk is de locatie opnieuw te bezoeken, er dient te worden aangegeven welke toepassingen nog aanwezig zijn en welke reeds verwijderd zijn.
Indien er enkel een administratieve wijziging van de rapportage plaatsvind, waarbij geen bezoek aan de locatie noodzakelijk is, vervalt deze eis.

Verwerking LAVS, 10 dagen de tijd

Verder is opgenomen dat het asbestinventarisatierapport integraal, binnen 10 werkdagen na dagtekening, moet worden ingevoerd en opgeslagen in LAVS.

Nieuw asbestfonds voor particulier en ondernemer

Nieuw asbestfonds voor particulier en ondernemer

Geplaatst op 12 maart 2019

Dit voorjaar meer nieuws asbestfonds

Eind vorig jaar raakte het budget voor de subsidieregeling verwijdering asbestdaken uitgeput. De € 75 miljoen die het kabinet had gereserveerd om de sanering van asbestdaken aan te jagen, was eerder op dan gepland. Om burgers en ondernemers die de kosten van het verwijderen van het asbestdak niet kunnen betalen toch te ondersteunen, zet staatssecretaris Stientje van Veldhoven een asbestfonds op. De regeling waarin in detail omschreven staat hoe het fonds werkt, is nog niet gepubliceerd. Dat wordt dit voorjaar verwacht.

Geen subsidie maar lening

Het asbestfonds moet een landelijk fonds worden waaruit mensen een lening kunnen krijgen om de sanering van asbestdaken te financieren. Het fonds wordt gevuld wordt met geld van het Rijk, provincies, gemeenten en banken. Het fonds is nadrukkelijk geen subsidie: het biedt alleen de mogelijkheid aan mensen met financieringsproblemen een lening aan te gaan om voor 31 december 2024 de asbestdaken te verwijderen.

Het verwijderen van asbest kost volgens het ministerie gemiddeld € 15 tot € 25 per vierkante meter voor stallen en schuren. Voor woonhuizen kost dit tussen € 35 en € 50 per vierkante meter. Van de ongeveer 120 miljoen vierkante meter dak in 2012 moet nu nog 80 miljoen vierkante meter verwijderd worden.

Onderzoek naar de emissie van asbest

Deze week kwam onderzoeksbureau TNO naar buiten met een onderzoek dat de beschermende maatregelen voor het omgaan met asbest die nu worden gehanteerd, niet altijd nodig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat het saneren goedkoper kan dan op dit moment het geval is.
Hoewel politieke partijen bezorgd zijn of de sanering van alle daken voor 2025 gehaald wordt, gaat Van Veldhoven ervan uit dat het lukt, omdat de sanering goed op gang is gekomen. Ook verwachten asbestsaneerders dat het haalbaar is. Wel wordt gekeken of het mogelijk is om eenvoudiger te werken bij de sanering. TNO doet hiervoor onderzoek naar de emissie van asbest bij saneringswerkzaamheden.

Bron: Boerderij

Fonds voor asbestverwijdering in 2019

Fonds voor asbestverwijdering in 2019

Geplaatst op 21 januari 2019

Fonds voor asbestverwijdering in 2019

Wie nog met een asbestdak zit en niet over de financiële middelen beschikt om het asbest te verwijderen kan binnenkort aanspraak maken op een nieuw fonds, aldus staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

In het afgelopen jaar is dankzij de inmiddels verlopen subsidieregeling van 75 miljoen euro ruim 12 miljoen vierkante meter aan asbestdaken gesaneerd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2014.

Nog 80 miljoen vierkante meter…

Er ligt nu nog zo’n 80 miljoen vierkante meter aan asbestdak in Nederland voornamelijk in de agrarische sector. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid beginnen daarom een fonds waar particulieren en agrariërs gebruik van kunnen maken.

Het fonds vervangt de huidige subsidieregeling en moet in 2019 in de lucht zijn. Niet iedereen kan het saneren van een asbestdak zomaar betalen, aldus de staatssecretaris. Sinds 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden, en na 2024 zijn ook bestaande daken met asbest verboden.

ABF houdt u op de hoogte!

Hoeveel U kunt aanvragen, waar U dit moet doen, de voorwaarden zijn nog niet bekend. Het streven is naar inwerkingtreding van het fonds in 2019. Voor het zomerreces volgt hier nadere informatie over. Lees hier de stand van zaken asbestdakensanering. In deze brief gaat de staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in op de moties en een aantal acties in het kader van stand van zaken van de programmatische aanpak versnelling saneren asbestdaken.

De ontwikkelingen rondom dit fonds houdt ABF voor u nauwlettend in de gaten. Blijf ons volgen via ABF Actueel of de sociale kanalen. Uiteraard kunt u ook even bellen of gewoon langskomen.

Bron: www.nu.nl