Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.

Geen nieuw asbeststelsel, wel 8 verbeteringen

Geplaatst op 4 oktober 2018

Vorig jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar het asbeststelsel. De staatssecretaris van SZW heeft hierop als beleidsreactie een brief gestuurd naar de Tweede kamer. In deze brief (17 pagina’s) staat de aanpak omschreven.

Wij filteren voor u de belangrijkste punten.

Allereerst, en misschien wel de belangrijkste conclusie, de staatssecretaris kiest niet voor een compleet alternatief stelsel. In de basis blijft het stelsel dus onveranderd. De staatssecretaris schrijft het volgende:

Het huidige asbeststelsel zorgt voor een goede bescherming van werknemers, biedt ruimte voor inbreng bij de stakeholders en stimuleert hen om eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Als knelpunten en nadelen worden benoemd:

 • handhaafbaarheid en de eenduidigheid van onze regels
 • soms te weinig ruimte voor innovatie
 • belangen niet in evenwicht
 • het is duur om asbest te saneren zonder dat dit leidt tot betere gezondheidsbescherming van werknemers in de branche

asbeststelsel

8 verbeteringen

Om deze knelpunten te lijf te gaan worden de volgende 8 verbeteringen ingevoerd:

 1. Regelgeving en certificatie-eisen verbeteren.

Ik neem maatregelen om de regelgeving en het toezicht meer eenduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering worden zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s gehaald.

 1. Stand van de wetenschap verduidelijken.

Ik versterk de werking van het instrument SMArt, en geef TNO daarbij een nieuwe rol, om professionals sneller helderheid te laten geven over de stand van de wetenschap.

 1. Innovatie stimuleren.

Ik zorg ervoor dat innovatieve ideeën in de asbestsector vlotter worden beoordeeld, zodat nieuwe werkwijzen sneller de markt op kunnen komen en innoveren loont.

 1. Vertegenwoordiging in balans brengen.

Het asbestveld kent uiteenlopende belangen. Ik verzoek de beheerstichting om de vertegenwoordiging van die belangen meer in balans te brengen.

 1. Deskundigheid borgen bij complexe asbestwerkzaamheden.

Asbestwerkzaamheden die vallen in de laagste risicoklasse mogen zonder certificaat worden uitgevoerd. Incidenteel betreft dat complexe werkzaamheden. Om de deskundigheid bij dit soort werkzaamheden te borgen, pas ik de regelgeving zodanig aan dat een certificaat vereist is bij die saneringen waarvoor complexe technieken nodig zijn.

 1. Verbetermogelijkheden in eindbeoordeling verkennen.

Ik ga na of de eind-beoordeling meer onafhankelijk en meer kostenefficiënt kan plaatsvinden.

 1. Toezicht effectiever maken.

De handhavingsmogelijkheden van de Inspectie SZW worden door bovenstaande aanpak versterkt. Daarnaast wordt versnippering tegengegaan door scherper onderscheid tussen controle door CI’s en toezicht door Inspectie SZW, en door versterkte samenwerking met Omgevingsdiensten.

 1. Ontwikkeling op de voet volgen.

Wanneer de genoemde maatregelen niet voldoende effectief blijken te zijn, verken ik de mogelijkheden tot invoering van een erkenningsregeling om notoire overtreders (sneller) van de markt te kunnen halen.

Tijdsplanning

De verbeteringen worden in de brief nader toegelicht. Doelstelling is dat de 8 verbeteringen de komende 2 jaar worden ingevoerd in de van toepassing zijnde regelgeving. Als u meer tijd heeft kunt u hier de volledige brief downloaden.

Wilt u weten wat voor gevolgen de mogelijke verbeteringen hebben voor uw vakgebied neem gerust contact met ons op.