Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Monstername en -analyse

Monstername en -analyse

Asbest is in veel (bouw) materialen verwerkt. Er zijn ruim 3.000 toepassingen bekend van asbesthoudend materiaal. Vanwege de onverwoestbare eigenschappen is het een uitermate geschikt product, welke veel positieve eigenschappen bleek te bezitten.

Elke toepassing is te herleiden naar een of meerdere positieve eigenschappen van asbest. Een asbestverdacht materiaal kun je herkennen door bijv. de kleur, de structuur, het patroon op de onderzijde. Je kunt echter nooit met zekerheid stellen of een materiaal asbesthoudend is. De asbestvezels zijn namelijk niet waar te nemen met het blote oog.

Om aan te tonen of het daadwerkelijk om asbesthoudende materialen gaat, worden er materiaalmonsters genomen. Een monstername vindt plaats onder strikte veiligheidsmaatregelen. De monsters worden geanalyseerd door een bevoegd laboratorium. De analyse wordt uitgevoerd door middel van diverse microscopische technieken. Op het analysecertificaat komt te staan of het asbest is, welke soort asbest het is en wat het percentage asbest is in het monster.