Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
Regelgeving

Regelgeving

In de loop der jaren is er wereldwijd een erkenning ontstaan van de grote risico’s van asbest voor de volksgezondheid. Hierdoor is in de afgelopen decennia de nodige wet- en regelgeving opgesteld.

De wet- en regelgeving in Nederland is vanuit de overheid gebaseerd op twee invalshoeken, welteverstaan:

  1. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
    Regelgeving gericht op de bescherming van de werknemer en deze is vastgelegd in de Arbowetgeving.
  2. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
    Regelgeving gericht op de algemene bescherming volksgezondheid, waaronder het milieu.

De overheid van Nederland streeft naar een veilige werkplek voor haar werknemers, helemaal wanneer het gaat om gevaarlijke stoffen, waaronder asbest. Om dit te realiseren worden er eisen gesteld in het gebruiken, verwerken en verwijderen van dit product.

Sinds 1 juli 1993 is op grond van het toenmalige Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden het bewerken en verwerken van asbest in Nederland verboden.

Asbestverwijderingsbesluit 2005

Zoals hierboven is vermeld is in 1993 het asbestverwijderingsbesluit in werking gesteld voor het verplicht verwijderen van asbest door gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven. Hierbij gaat het om het verplichte melden, deskundig toezicht, het opstellen van een werkplan, containment van ruimten waar sloopwerkzaamheden plaatsvinden en voorschriften betreffende de hygiëne.

Bouwbesluit 2012

Voorschriften voor het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Hierin staat de verplichting tot het uitvoeren van een sloopvergunning. Wanneer men overgaat tot het slopen van een bouwwerk of object, gebouwd voor 1993 dient men een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Daarbij zijn enkele uitzonderen van toepassing. Daarnaast is in het bouwbesluit de wettelijke concentratie-eis voor asbest beschreven.

Productenbesluit

In het productenbesluit is sinds 8 maart 2005 omschreven dat het sinds 1993 verboden is om asbest te verhandelen, bewerken, verwerken of te verwijderen. In het besluit staat dat het niet toegestaan is om een nieuw product te maken of te importeren waarin asbest is verwerkt.

Procescertificaat asbestinventarisatie: Asbestinventarisatiebureau’s

Het inventariseren van asbest mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd inventarisatiebureau. Het inventarisatiebureau identificeert, lokaliseert en kwantificeert het waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, met asbest besmet materiaal of asbest besmette constructiedelen in het bouwwerk en / of object. ABF is gecertificeerd.

Persoonscertificaat asbestinventarisatie:
Deskundig Inventariseerder Asbest

Het inventariseren van het waarneembaar asbest, asbesthoudende producten, asbest besmet materiaal of asbest besmette constructiedelen in een bouwwerk en/of object dient uitgevoerd te worden door een gecertificeerde deskundig inventariseerder asbest (DIA).