Direct contact? Bel ons: 0517 43 42 74
Bellen met ABF b.v.
KAM-beleid

KAM-beleid

Asbestinventarisatiebureau Friesland werkt op basis van het KAM-beleid. KAM staat voor Kwaliteit, Arbo, Milieu.

Kwaliteit

Voor een asbestinventarisatie bureau is het van essentieel belang dat het KAM beleid op uitvoerbare manier geïntegreerd is in de volledige organisatie. Voor het waarborgen van de kwaliteit heeft ABF een kwaliteitsmanagement systeem opgesteld. Hierin zijn procedures opgenomen voor de uitvoering van alle taken binnen ons bureau. Eens per kwartaal vindt er een evaluatie plaats.

Arbo

asbest gevaarRisicovolle situaties tijdens werkzaamheden of erger bedrijfsongevallen willen wij uiteraard koste wat het kost voorkomen. Door het opstellen van RIE’S (risico inventarisatie & evaluatie) kunnen wij een goede inschatting maken van de te verwachten risico’s tijdens onze werkzaamheden. In een RIE staat omschreven wat je moet doen bij risicovolle situaties. Bijv. gebruik van PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen) of vervolgmaatregelen treffen. Voor zowel de onderneming, de functies binnen de onderneming en de projecten hebben wij een RIE opgesteld.

Voor het asbestonderzoek hebben wij ook een V&G plan opgesteld. Het doel van dit V&G-plan is het waarborgen van de veiligheid en gezondheid tijdens de uitvoering van asbestinventarisaties welke worden uitgevoerd door het blijvend voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, milieu hygiënische en arbeid hygiënische criteria en het Procescertificaat Asbestinventarisatie.

Bij de uitvoering van asbestonderzoeken kunnen calamiteiten zich voordoen. Een calamiteit is in deze een onverwachte gebeurtenis waarbij schade ontstaat. Deze schade kan zijn een materiële schade of letsel aan personen. Uiteraard zijn wij in bezit van een calamiteitenplan, elke werknemer binnen ABF weet wat hem te doen staat bij een calamiteit.

Milieu

Waar mogelijk proberen wij het milieu te ontlasten. U kunt hierbij denken aan digitalisering van rapportages, warmte terug win unit voor de mechanische ventilatie van de kantoren en het toepassen van spaarlampen.