Monstername en -analyse

Monstername en -analyse

Om aan te tonen of het daadwerkelijk om asbesthoudende materialen gaat, worden er materiaalmonsters genomen. Een monstername vindt plaats onder strikte veiligheidsmaatregelen. De monsters worden geanalyseerd door een bevoegd laboratorium. De analyse wordt uitgevoerd door middel van diverse microscopische technieken. Op het analysecertificaat komt te staan of het asbest is, welke soort asbest het is en wat het percentage asbest is in het monster.